TOPS SUPERSTORE NONGHAN

Project : Tops Superstore Nonghan

Client : บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
Type : Retail
Area : 7,320 sq.m.
Status : Completed

Architectural Design : Oriental Studio
Interior Design: Oriental Studio
Location : Nong Han, Udon Thani , Thailand

 แนวคิดในการออกแบบ พื้นที่ภายในของโครงการ TOPS SUPERSTORE NONGHAN คือ
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุพื้นถิ่นกับวัสดุสมัยใหม่ เพื่อเชื้อเชิญให้ลูกค้าในระแวกพื้นที่
เข้ามาใช้บริการอย่างเป็นกันเองมากขึ้น โดยได้หยิบนำวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวนำมาใช้ให้มีความทันสมัย 
แต่มีเสน่ห์ลึกลับในแบบธรรมชาติด้วยวัสดุหรือของใช้พื้นถิ่น อย่างเช่น ไม้ไผ่ หวาย สุ่มไก่ เชือกปอ
ให้มีความแปลกตา ด้วยการนำมาผสานกับโครงเหล็กแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงเปลี่ยนให้
พื้นที่นั้นมีความพิเศษ เป็นการนำความพื้นถิ่นมาใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างลงตัว